Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Jeugd Opstap competitie Voor het eerst...
Opstapcompetitie: voor het eerst...

Voor iedereen die net begint met badmintonnen en geen ervaring heeft met het competitiespelen is er de Opstapcompetitie. Een 'laagdrempelige' competitie voor beginnende spelers (jong en oud). Meedoen met de Opstapcompetitie betekent:

 • goede begeleiding in een leuke sfeer
 • competitie vooral als een leuke activiteit
 • de mogelijkheid om de 'echte' spelregels goed te leren kennen
 • leren verliezen en leren winnen
 • zo veel mogelijk korte reisafstanden naar uitwedstrijden (zodat ouders ook sneller een kijkje komen nemen en bereid zijn te rijden).

Lynnette GrucelOm dat te bereiken wordt gekozen voor opdeling van de regio's in kleinere delen: de 'opstapgebieden'

Het grote voordeel van de Opstapcompetitie is dat het competitiereglement zoals dat geldt voor de reguliere competitie niet van toepassing is. Dit biedt bijvoorbeeld ruimte om reisafstanden beperkt te houden, om jongens/meisjes door elkaar te laten spelen, minder partijen te spelen, om het speelveld aan te passen, om puntentelling aan te passen, enzovoort. Op deze manier zijn er betere mogelijkheden om de doorstroming naar de reguliere jeugdcompetitie te bevorderen.

De Opstapcompetitie wordt ook georganiseerd door onze bond, Badminton Nederland.

Doelgroep

De doelgroep van de Opstapcompetitie betreft jeugdleden in de leeftijden van 6 tot en met 18. Hierbij ligt de nadruk op de 'jonge' jeugd tot en met 12 jaar waarvoor directe instroom in de reguliere jeugdcompetitie lastiger is dan voor de 'oudere' jeugd. In principe mag een jeugdlid maximaal twee competitieseizoenen meedoen aan de Opstapcompetitie. Gaat een speler goed vooruit, dan is het van belang dat de vereniging waar de speler lid van is goed afweegt of het aanvaardbaar is om hem of haar nog deel te laten nemen aan de Opstapcompetitie.

Groepsindeling

De Opstapcompetitie wordt gespeeld in vier leeftijdsgroepen:

Klasse Leeftijdsgroep Speler die op 31 december van het seizoen waarin een wedstrijd valt jonger is dan: Aantal partijen per wedstrijd:
U19 15, 16, 17, 18 jaar 19 jaar 8
U15 12, 13, 14 jaar 15 jaar 8
U12 9, 10, 11 jaar 12 jaar 8
U9 6, 7, 8 jaar 9 jaar 5


Competitie-indeling

Een poule bij de Opstapcompetitie bestaat in principe uit zes teams. Alle teams spelen een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar, zodat elk team tien wedstrijden speelt.

Klassen U19 t/m U12
Een team bestaat uit minimaal twee jongens en twee meisjes. De teams spelen per ontmoeting/wedstrijd het 'normale' aantal van acht partijen. De volgende partijen worden gespeeld:

1 Mannendubbel
1 Vrouwendubbel
2 Mannenenkels
2 Vrouwenenkels
2 Gemengddubbels

In de leeftijdsgroepen U19 tot en met U12 mag het geslacht worden losgelaten als dat bij de indeling in het opstapgebied onderling is afgesproken.

Klasse U9 (6,7,8 jarigen)
Een team bestaat uit minimaal vier kinderen. Het aantal jongens of meisjes is vrij in te delen, zodat teams dus uit alleen jongens of meisjes kunnen bestaan. De teams spelen per ontmoeting/wedstrijd vijf partijen: twee enkelspel en drie dubbelspelen.
De partijen worden bij voorkeur zoveel mogelijk in de volgende volgorde gespeeld:

1 Mannenenkel
1 Vrouwenenkel
1 Gemengddubbel
1 Mannendubbel
1 Vrouwendubbel

Bij teams die niet minimaal uit twee jongens en twee meisjes bestaan, wordt het geslacht van de voorkeursvolgorde losgelaten. Zie ook de spelregels.

(Spel)regels

Het Basis Regiocompetitiereglement van de reguliere competitie is niet van toepassing op de Opstapcompetitie! In alle leeftijdsgroepen wordt gespeeld volgens de 'gewone telling' (zie badminton spelregels). Dat geldt dus ook voor de jongste kasse U9.

Specifieke aandachtspunten dan wel uitzonderingen:

 • Tijdens de partijen mogen er aanwijzingen gegeven worden (het gaat immers om het leren). De begeleiders mogen ook in het veld komen om uit te leggen.
 • Elke partij bestaat dus uit twee gewonnen games zodat eventueel een derde game noodzakelijk is. Bij de klassen U12 en U9 kan tijdens de ontmoeting voordat een partij begint door de teambegeleiders worden afgesproken dat er geen derde game wordt gespeeld (bijvoorbeeld bij grote vermoeidheid van de spelers of bij tijdgebrek).
 • Alle partijen worden gespeeld conform de geldende telling zoals deze is omschreven in de spelregels van badminton. Dat betekent dat een game wordt gewonnen door de speler(s) die als eerste het 21e punt scoort, mits er op dat moment een verschil van 2 punten in de stand is. Is dit niet het geval dan wordt er doorgespeeld tot dat er een verschil is van 2 punten, of wanneer voor de 1e x
  het 30e punt word gescoord. Indien daar voorafgaand aan de wedstrijd afspraken over gemaakt worden dan is het toegestaan om de games gewonnen te verklaren op het moment dat voor de eerste maal in een game het 21e punt wordt gescoord. Deze afspraak geldt dan voor alle partijen die deel uitmaken van de betrokken competitiewedstrijd.
 • Spelers mogen invallen in hogere leeftijdsklassen en in de eigen leeftijdsklasse.
 • De thuis spelende (ontvangende) vereniging bepaalt met welke shuttles er wordt gespeeld.
 • Indien er een poule bestaat uit teams in leeftijdsklasse van groep 4, dan mogen de betreffende verenigingen onderling afspreken dat de kinderen op een aangepast speelveld mogen spelen. Dit betekent bijvoorbeeld een half veld en/of een lager net.

De dagen en tijden waarop de wedstrijden worden gespeeld vinden bij voorkeur plaats op een zaterdag of een zondag. In overleg met de tegenpartij kan een wedstrijd ook op een doordeweekse dag plaatsvinden, bijvoorbeeld een woensdagmiddag voor de klassen U12 en U9, of een vrijdagavond voor de klassen U19 en U15.