Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Informatie Privacyreglement
Privacyreglement

Algemeen: BCP verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), zoals verwerkt in ons privacyreglement.

Privacyreglement BCP

 1. BCP vraagt alleen om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering. Dit betreft NAW, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres.
 2. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om leden in te schrijven, te informeren, de verschuldigde contributie en eventuele overige bijdrage zoals trainingstoeslagen vast te stellen en junioren, trainingsgroepen en teams in te delen.
 3. Om leden te registreren maakt BCP gebruik van een online webformulier, een online ledenadministratie en een online boekhouding.
 4. De persoonsgegevens van BCP-leden worden op een beveiligde website bewaard. De beveiliging geschiedt door gebruik te maken van een SSL-certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat de gebruiker er zeker van kan zijn dat hij of zij ook daadwerkelijk verbonden is met de website. Daarnaast zorgt het certificaat ervoor dat het netwerkverkeer over internet is versleuteld, zodat onbevoegden niet kunnen meekijken.
 5. De NAW- gegevens, geboortedatum en e-mailadressen worden gedeeld met Badminton Nederland (”de Bond”), aangezien leden van BCP statutair ook lid worden van Badminton Nederland.
 6. Persoonsgegevens van leden worden nooit met sponsoren gedeeld.
 7. De persoonsgegevens van leden van BCP worden door de secretaris bijgehouden en gedeeld met de overige bestuursleden ten behoeve van de in artikel 2 genoemde activiteiten.
 8. Voor het versturen van Nieuwbrieven en mededelingen over BCP-activiteiten, zoals wedstrijden en trainingen, worden de e-mailadressen van leden gebruikt.
 9. Voor het gebruiken van een e-mailadres voor het ontvangen van nieuwsbrieven wordt bij inschrijving expliciet om toestemming gevraagd.
 10. Een lid kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een uitschrijflink onder elke nieuwsbrief of door een verzoek hiertoe aan de secretaris te richten.
 11. Voor het plaatsen van herkenbare foto’s van (jeugd)leden die niet in team- of wedstrijdverband zijn gemaakt (zoals kampfoto’s) moet apart toestemming worden gevraagd aan deze leden of aan de ouders/verzorgers van jeugdleden jonger dan 17 jaar.
 12. Een kopie van de NAW-gegevens van uitgeschreven leden en van de periode van hun lidmaatschap wordt voor clubactiviteiten zoals een (kamp) reünie door de ledenadministratie op een met een wachtwoord beveiligde computer bewaard.