Privacyreglement BCP

Enkele leden hebben onlangs per e-mail vragen gesteld hoe het zit met de privacybescherming bij BCP. Allereerst: het privacyreglement van BCP staat hier Privacyreglement.
Belangrijkste elementen daarin zijn dat BCP gebruik maakt van een gecertificeerde, goed beveiligde website, dat geen ledengegevens met adverteerders worden gedeeld en dat voor het plaatsen foto’s van leden die niet in wedstrijd- of teamverband gemaakt zijn, toestemming moet worden gegeven.

Gedragscode BCP en Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Sinds kort is er een vertrouwenspersoon (VCP) actief binnen BCP. Ons lid Hans Baetens heeft zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen. We hopen natuurlijk dat hij er weinig werk aan heeft! Leden kunnen Hans benaderen bij ernstige schendingen van de gedragscode (zie website: Informatie/Gedragscode). Zijn e-mailcontactadres vind je onder Informatie/Vertrouwenscontactpersoon.

Hier vind je ook nadere uitleg over zijn werkwijze. Met ons privacyreglement, onze gedragscode en het aanstellen van een vertrouwenspersoon hopen we als bestuur een veilige en sportieve omgeving voor jong en oud nog beter te hebben geborgd.

Met vragen of opmerkingen over deze onderwerpen kunnen leden altijd
terecht bij het bestuur. Onze e-mailcontactadressen staan op de website.