Voorwaarden BCP Strippenkaart

Voor de strippenkaart van BCP gelden de onderstaande spelregels:

 • De strippenkaart geldt alleen voor seniorenleden (vanaf 18 jaar).
 • De kaarthouder kan gebruik maken van de strippenkaart op de reguliere speelavonden voor senioren.
 • Een kaart wordt aangevraagd via de website en deze wordt, eerst nadat de betaling ontvangen is, door het secretariaat verzonden.
 • De strippenkaart is een vol jaar geldig na datum van ingebruikneming.
 • De strippenkaart dient elke keer meegenomen te worden en dient vooraf aan de speelavond afgetekend te worden door een bestuurslid.
 • Spelers met een strippenkaart kunnen deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten, maar NIET aan trainingen of competitiewedstrijden. Voor de overige activiteiten geldt de strippenkaart als afhangkaart.
 • Een lopend lidmaatschap kan niet worden omgezet in strippenkaart zolang het kalenderjaar waarvoor het lidmaatschap is aangegaan nog doorloopt. Dit wordt pas een optie voor een volgend kalenderjaar.
 • Een persoon mag slechts één keer per kalenderjaar een strippenkaart aanschaffen; hierna wordt overgegaan naar een volledig lidmaatschap.
 • Over ongebruikt tegoed wordt geen restitutie verleend. Evenmin wordt restitutie verleend als blijkt dat een kaarthouder misbruik maakt van deze prepaidkaart en deze door een functionaris van BCP wordt ingenomen.
 • Als een kaarthouder besluit volwaardig seniorlid van BCP te worden, kan op zijn of haar verzoek het tegoed van de resterende strippen gesaldeerd worden met het verschuldigde contributiebedrag.
 • De strippenkaart is uniek en persoonsgebonden.