Uncategorized

Contract Regeer sport met 1 jaar verlengd

Het sponsorcontract tussen Regeer Sport en BCP is opnieuw ondertekend, en hiermee met 1 jaar verlengd. Na overleg tussen Peter Regeer, Aleta Kerklaan (PR) en Wouter Hoogenraad (penningmeester) is er overeenstemming bereikt. Dit betekent dat Regeer wederom naast een financiele bijdrage in de club ook weer leverancier zal zijn voor de beide Regeer cups (na- en voorjaarscompetitie senioren).

 Met ontwikkelingen in het verschiet heeft Peter Regeer de wens uitgesproken het contract met 1 jaar te verlengen. Hij deed daarbij de toezegging over een jaar opnieuw de situatie te bekijken, en op basis van de ontwikkelingen dan opnieuw te beslissen hoe de samenwerking tussen Regeer en BCP vorm kan worden gegeven.

Op 14 december vond het officiele deel plaats. In de winkel van Regeer Sport werd het betreffende contract ondertekend.

Regeer contract 2013