Bondsnieuws

Vacature Bestuurslid Sportparticipatie

De afgelopen jaren heeft er binnen Badminton Nederland een kerntakendiscussie plaats gevonden waarbij het verleden en de toekomst van de badmintonsport onder de loep zijn genomen. Hieruit is een aantal beleidskeuzes voortgekomen waar de komende jaren invulling aan gegeven zal worden.

Lees meer…