Uncategorized

Sportnota 2020

Maandag 29 februari heeft op het gemeentekantoor een brede inspraakavond plaatsgevonden voor de sportnota 2020 die eind 2016 zal worden vastgesteld. De BCP was naast 90 andere aanwezigen vertegenwoordigd en heeft haar visie gegeven op het beleid voor de komende 4 jaar en hoe de gemeente daarin de sport kan ondersteunen show. Bijvoorbeeld door de kostenstructuur voor buiten- en binnensport meer in balans te brengen, een betrouwebare partner te zijn en actief te communiceren over ontwikkelingen in het sociale domein in relatie tot sport.

Voor de zomer zal de gemeente een conceptversie van de sportnota 2020 rondsturen naar de aanwezigen, wij zijn benieuwd!