Uncategorized

Jaarplan 2012 PR/Ledenwerving

Jaarplan 2012 PR/Ledenwerving

Jaarplan 2012

Onderwerp         : PR/Ledenwerving

Versie                     :

Datum                    : maart 2012

 

Planning

Datum/periode

Omschrijving

April

Nieuwsbrief

Mei/juni

Nieuwsbrief

21 Mei

Uitreiking regeercup najaarscompetitie

30 juni

BBQ, afsluiting seizoen

2 juli

Uitreiking regeercup voorjaarscompetitie

Juli/aug

Nieuwsbrief

Sep/okt

Nieuwsbrief

November

Nieuwsbrief

16 december

Kerstballentoernooi

December

Nieuwsbrief ALV

 

Sponsor contracten

Op dit moment heeft de club zowel geen jeugd- als seniorensponsor.  Dit heeft de aandacht.

Met regeersport is een sponsorovereenkomst aangegaan. Deze sponsorovereenkomst geldt voor de periode van  1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2013. De sponsorovereenkomst betreft de wederzijdse samenwerking ter promotie van enerzijds de badminton, en anderzijds het productportfolio va Regeer Sport. De interne najaarscompetitie (senioren mix en recreanten) zal omgedoopt worden tot de Regeersport Cup.

Nieuwe Club shirts

Dit jaar kunnen er club shirts aangeschaft worden. De shirts zullen een opdruk krijgen van regeersport.nl op de borst of rug. Dit hoeft niet de enige opdruk te zijn. Het is ons vrij om met aanvullende sponsors afspraken hierover te maken.

Cup

De interne najaarscompetitie en voorjaarscompetitie zijn omgedoopt tot Regeersport cup

Uitreiking najaarscompetitie Regeersport cup wordt gedaan tijdens de uitreiking van de  clubkampioenen 2012 op 2 april 2012 wordt nu tijdens mixtoernooi 21 mei

Uitreiking voorjaarscompetitie Regeersport cup wordt gedaan tijdens de uitreiking van de dubbelkampioenen 2012 op 2 juli 2012

Steun BCP met uw afval- Ryck

Op 17 september 2011 is de Nederlandse primeur van een vernieuwd afvalinzameling- en scheidingssysteem gestart. AFVAL LOONT! Dit nieuwe inzamelsysteem draagt verenigingen bij aan hun financiële middelen. De gemeente stimuleert daarom de burger het met dit systeem gespaarde geld via Ryck over te laten maken naar een vereniging. Diverse bijdragen zijn al binnengekomen.

Evenementen 

Badminton afsluitingsseizoen BBQ                                           30 juni (7 juli is het grote vakantie)

Kerstballentoernooi (laatste zondag voor kerst)                             16 december

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.  Na iedere bestuursvergadering worden de items voor de nieuwsbrief bepaald.

–        December 2011 voor ALV

–        Maart 2012

–        Eind april 2012

–        Mei/juni 2012

–        Juli/aug 2012

–        Sept/okt 2012

–        Nov/dec 2012