Algemeen nieuws

ALV BCP neemt serieuze vormen aan

De Algemene ledenvergadering (ALV) van BCP vond plaats op 21 januari 2014 in de Viergang. Er waren maar liefst 19 leden (naast het bestuur) en 4 officiele afmeldingen, die de ontwikkelingen binnen de club van dicht bij mee wilden maken. Ter vergelijking herinner ik mij nog ALV’s in het verleden waarbij het aantal bestuursleden het aantal bezoekende leden oversteeg. Overigens zijn allebei positief uit te leggen.

In de ALV keken alle bestuursleden terug op het afgelopen bestuursjaar (2013) en blikten zij vooruit naar het komende jaar. Zie ook het samengestelde jaarverslag 2013 voor onder andere de uitleg rondom de contributie en ontwikkelingen van de aanstormende jeugd.

Op de verschillende onderdelen stelden geïnteresseerden vragen, of werd er discussie gevoerd op basis van ervaringen en inzichten van de leden. Al met al een zeer boeiende vergadering, waarin gezamenlijk een stimulerende omgeving werd gecreëerd, en meningen konden worden gedeeld.

Voor de aanwezigen en geïnteresseerden onder ons, zijn de notulen van de ALV onder deze link te vinden.