Algemeen nieuws

Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BCP, die plaats zal vinden op: Dinsdag 4 februari 2019 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het baken in Pijnacker.

Als bestuur zijn we ook op zoek naar een aantal functies voor het bestuur. Er staan vacatures open voor de recreanten en voor de jeugdcommissie. Mocht je hier interesse in hebben of meer informatie willen spreek dan iemand aan in de hal of stuur een mail naar