Algemeen nieuws

In memoriam Theo Gennes

De laatste berg was te hoog en de top te ver. Met groot verdriet heeft de vereniging kennisgenomen van het overlijden van Theo, onze trainer op de maandagavond. In januari bleek Theo ernstig ziek te zijn en ondanks in eerste instantie hoopvolle berichten overleed hij op 23 mei jongstleden.

We hebben Theo leren kennen als een vrolijke en humoristische man die hield van gezelligheid. Zijn trainingen waren er op gericht het beste uit de spelers te halen en iedereen naar een hoger niveau te
tillen. ‘Als je van mij kunt winnen, win ik alsnog, want dan heb ik je goed getraind’ was één van zijn
vaste uitspraken. Daarnaast was hij de initiator van de borrelclub op maandagavond. Een vast clubje borrelt sindsdien iedere maandag, waarbij de eindtijd inmiddels is opgeschoven naar de sluitingstijd van de bar. 

Met een delegatie van de borrelclub is er in het hospice afscheid genomen en hebben wij samen met hem nog eenmaal een biertje kunnen drinken. ‘We geven er een klap op’ waren zijn laatste woorden bij het afscheid. Ook onze voorzitter is namens de vereniging langs geweest in het hospice om afscheid te nemen en uitgebreid met zijn vrouw, Joke, te praten. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden, maar dezelfde delegatie van de maandagavond is langs geweest bij de condoleance. Namens de vereniging is er een rouwboeket geleverd bij de uitvaart.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Theo. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe.