Life after corona

We genieten weer van het spelen op de baan! Wanneer de coronacijfers blijven dalen, kan hier blijvend van genoten worden. Nu er steeds meer zicht komt op het ‘nieuwe’ normaal, kan het bestuur de balans op gaan maken. Inmiddels heeft het bestuur al diverse acties genomen om iedereen weer te laten badmintonnen. Dit wordt onderstaand kort besproken.

Op woensdagavond stoppen normaal gesproken de trainingen en speelmogelijkheden in mei voor de senioren. In overleg met deze spelers is besloten om door te blijven huren tot aan de zomervakanties.

Vorig jaar is AirBadminton een  groot succes gebleken. Dit succes wil het bestuur graag herhalen. In de zomer wordt wederom voor iedereen die maar wil AirBadminton aangeboden. Inmiddels heeft er een grote groep vrijwilligers zich aangemeld om hier een groot succes van te maken. Houdt de website in de gaten voor de laatste updates.

De gemeente heeft dit jaar wederom aangeboden om de zalen open te houden. Helaas waren de mogelijkheden daarvoor beperkt tot maandag, woensdag en vrijdag. Vanwege de relatief hoge kosten die verbonden zijn aan het huren van een zaal, heeft het bestuur besloten om dit jaar hier geen gebruik van te maken. Als alternatief voor het ontbreken van de gezelligheid, gaat het AirBadminton dus weer rond de velden.

Het afgelopen jaar is minder zaalruimte gehuurd dan begroot. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de hoogte van de contributie. De definitieve balans wordt aan het einde van het jaar opgemaakt. Een eventuele korting wordt dan òf met de contributie voor de tweede helft van het jaar verrekend, òf weer net als over 2020 verrekend met de contributie van het volgende jaar. Voor diegene die hadden gehoopt dat het bestuur de contributie-inning vergeten was, moeten we je helaas teleurstellen.

Wij kunnen ons voorstellen dat je toch nog vragen hebt. Wij ontvangen graag jullie feedback, want hiermee kunnen wij mogelijk ook anderen helpen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter.