Algemeen nieuws

Clubfeestelijke huldiging van onze jubelarissen!

Zaterdag 1 april was de datum van het BCP clubfeest 2023. Hoewel zowel de datum als het thema “Voor de grap” aanvankelijk argwaan wekten, bleek naarmate de datum naderbij kwam steeds duidelijker dat het hier niet om een 1 aprilgrap ging.

En zo verzamelde een flinke groep BCP’ers – van tiener tot zeventigplusser – zich op deze gedenkwaardige avond in De Trucker.

Ook drie van onze jubilarissen waren aanwezig: Antoine Kerklaan is al 40 jaar lid en Hans van der Goes (verkleed als Grietje) en Paul van der Lugt zijn beiden 25 jaar lid. In zijn toespraakjes memoreerde Bas dat Antoine en Hans ook voorzitter zijn geweest en nog immer hand- en spandiensten verlenen, waar en wanneer nodig. Over Paul zei hij dat deze met recht een icoon van de donderdagavondgroep genoemd kan worden, van wie trouwens velen aanwezig waren. Kim had voor elk van deze jubilarissen een fraai gegraveerd drinkglas meegenomen.

Na deze ceremonie werd er onder de bezielende leiding van DJ’s Bert en Bas in de sfeervol versierde Truckerzaal flink gedanst, gekletst en geklonken op het welzijn van BCP. En vervolgens bleef het nog heel lang gezellig.