Algemeen nieuws

De Algemene Leden Vergadering is in Grand Café De Drie Heeren!

Wil jij dat er dingen gaan veranderen? Wil jij graag zaken anders zien? Wil jij je stem laat gelden? Kom naar de ALV en laat van je horen! 

Onder het genot van een drankje hoor je van de bestuursleden hoe afgelopen jaar is verlopen en hoe we het komende jaar gaan aanvliegen. Dit alles is ook vastgelegd in het Jaarverslag 2023. De notulen van de vorige ALV zijn hier te vinden.

Tijdens de ALV zal er gestemd worden over het nieuwe BCP logo. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van badmintonclub Pijnacker, die plaats zal vinden op:

15 maart 2024 om 20:00 uur in Grand Café De Drie Heeren